ident projects

Een huisvestingsvraagstuk binnen uw organisatie kan aanleiding zijn voor renovatie, verbouw of nieuwbouw. Hoe zorgt u ervoor dat de nieuwe huisvesting goed is afgestemd op de visie en de wensen van uw organisatie?

Ident Projects formuleert samen met u de vraag naar nieuwe huisvesting en de hierbij behorende uitgangspunten zoals: (kwaliteits)eisen, prestaties, ambities en wensen. Deze leggen wij vast in een gestructureerd, volledig en eenduidig Programma van Eisen.

Het Programma van Eisen is opgebouwd uit drie delen: een functioneel, een ruimtelijk en een technisch Programma van Eisen. Het is een essentieel document wat gedurende het proces wordt geraadpleegd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het opstellen van het programma van eisen

Voor de ombouw van Postbank naar ING heeft Ident projects de nieuwe retailformule mede ontwikkeld. 

Ident Projects coördineerde de bouw van een mock-up waar het nieuwe concept uitgebreid werd getest. Vervolgens is voor de realisatie en ombouw van de panden tot nieuwe bankwinkel een Programma van Eisen opgesteld. De nieuwe retailformule is uiteindelijk over alle 250 bankwinkels in Nederland uitgerold.

Opbouw van de Mock-up ruimte - In een loods is het geraamte aangebracht van de proefwinkel Wanden - De wanden worden opgezet conform de formule indeling Winkelbeeld vanaf entree - Het resultaat: een perfect voorbeeld van het ontworpen concept waarin alle onderdelen te testen en te beoordelen zijn. Blob en balies - Links vanaf de entree: de internetzuil Blob en de balies Geldautomaten wand - De geldautomaten ruimte is gebouwd volgens de laatste veiligheidseisen Wachtmeubilair - De winkel is ingericht met veel meubilair wat het wachten aangenamer maakt Balies - Om de klanten goed van dienst te zijn, zijn er speciale Corian balies gemaakt waar klanten op barkrukken kunnen plaats nemen. Blob - De Blob is een internetzuil die gezichtsbepalend is voor het nieuwe ING concept